KOOLITUSED

 

Selleks, et mõistetaks ettevõtte juhtkonna poolt dokumentatsioonis kehtestatut ning selleks, et selle sisu tähendus jõuaks kõikide töötajateni, on vaja läbida koolitus. Koolituse eesmärk pole mitte üksnes seadusepügalate tundmaõppimine vaid annab inimestele vajalikud teadmised, millistes ohusituatsioonides nad mida teha saavad, tohivad ja suudavad. Kõike seda selleks, et tagada enese ohutus, osata seista kolleegide ohutuse eest ning selleks, et kahjulik mõju ettevõttele tervikuna jääks võimalikult minimaalseks. Eriolukordade tekkimisel on just kohapeal viibivate inimeste teadmised, oskused ning tegevuste järjekorra valikud tihtipeale need, mis jätavad kahjulikud mõjurid minimaalseteks. Või siis ka vastupidi - võimendavad neid sel määral, et kahjulik tagajärg võib osutuda maksimaalseks.

 

2016