DOKUMENTATSIOON

 

Dokumentatsiooni väljatöötamine ning korrastamine (kaasajastamine) on ettevõtte – asutuse tuleohutusvaldkonna vundament. Koolituste ning õppuste abil rajatakse sellele hiljem ettevõtte tuleohutusliku turvalisuse süsteem.

 

Fire Safety OÜ pakub asutustele, ettevõtetele ja organisatsioonidele tulekahju korral tegutsemise plaani koostamise teenust eesmärgiga, et töötajaskond oskaks ning suudaks käituda õigesti kui objektil on tekkinud tulekahju või muu eriolukord.

 

Dokumentatsiooni olemasolu ja asjakohasus loovad esile kerkida võivates ohuolukordades selle juriidilise platvormi, millele toetuvad muud tegevused.

 

2016