ÕPPUSED

 

Õppused on kontrollimeede, mis selgitab välja, kas kehtivad alusdokumendid toetavad selgeks õpitud tegevusi reaalsetes ohuolukordades. Õppuste läbiviimisel selgub korralduslike meetmete kõrval ka tehniliste tuleohutusmeetmete (erinevate tuleohutuspaigaldiste, nt. ATS süsteemi komponentide, suitsueemaldusseadmestiku jms) töökindlus ja ülesannete täitmise asjakohasus või ka vastupidi, näitab ära tekkinud kõrvalekalded või puudulikkuse.

 

Õppustel omandatud teadmise, oskused ja kogemused võimaldavad targalt ning ennast ohu asetamata käituda edukalt erinevates ohuolukordades, mis ähvardavad inimeste elu, tervist või varalisi väärtusi.

 

2016